piątek, 25 października 2013

Late about the successPL: Dawno nie pisałem. To nie tak, że nic się nie działo. Działo się zbyt dużo i nie było czasu, by pisać. Z drugiej strony miałem wątpliwości, czy dalej prowadzić tego bloga. Ale właściwie... dlaczego nie? :)
Cały sierpień i połowa września to weekendowe wyjazdy w skały i wspin. Bez specjalnej presji na wynik. Dla przyjemności, towarzysko, dla zabawy i poznać nowe rejony. I pod tym względem to był najlepszy sezon ever! Gdy już myślałem, że wynik tego lata nie przyjdzie, podczas ostatniego wyjazdu we wrześniu pękła jednak cyfra. 6c+ w Lądku Zdrój!!!! :D Wynik nie tylko sezonu, ale i życia!
Później wspinania już nie było przez ponad miesiąc. Za to były... wakacje! :D Ale to historia na kolejną opowieść...

EN: I didn't post anything so long. Not because nothing was happening. There was happening a lot and there was no time to write. On the other hand I had some doubts if I should still post on this blog. But actually... why not? :)
The whole August and first half of September I was going to climb every weekend. Without any big pression on the result. For the pleasure, socially, for fun and to know new regions. And in this regard it was the best season ever! Finally, when I was thinking there is not gonna come any good result, during the last trip in September that was IT. 6c+ in Lądek Zdrój!!!! :D The best outcome not only in the season, but in my life!
Later there was no climbing for over a month. But instead... vacation! :D But this is a story for the next tale...

sobota, 10 sierpnia 2013

Lots of climbingPL: Cieszy to ile ostatnio udaje się wspinania poza ścianą zorganizować. Prawie każdy weekend! I że brak ludzi nie stanowi już takiego problemu. Ale może czas wreszcie na jakiś wynik konkretny? :)
Niestety zbliża się jesień. Więc trzeba się jeszcze spiąć i skreślić kilka rzeczy z listy. A później już tylko surfing, ścianka i bouldery...

EN: It makes me happy, how much of outdoor climbing is possible to have recently. Almost every weekend! And that lack of people is not such a big problem any more. But maybe it's time for better result finally? :)
Unfortunatelly the autumn is comming. So I need to mobilize myself and check a few things from the to do list. And then just surfing, rockwall and boulders...

piątek, 19 lipca 2013

GleeeePL: Ostatnio nareszcie trochę wspinania w skałach. Mogło być więcej, ale oczywiście pogoda... Bez nadzwyczajnych osiągnięć - 6a+. Ale odzyskana wielka radość. :) Przyjemnie spędzić trochę czasu z ludźmi na odludziu. Dużo teraz pracy i nauki, ale na szczęście są kolejne plany do zrealizowania na weekendy i nie brak wspinu!

EN: Recently some real rock climbing at last. It could be more, but of course, because of the weather... Without any remarkable achivements - 6a+. But the great glee is back. :) It's nice to spend some time with people in the wilderness. Now, a lot of work and learning, but luckily there are more plans to fulfill during the weekends and climbing included!

sobota, 29 czerwca 2013

Wakeboard in Wroclaw's Wake ParkPL: Może i bez tych ewolucji i tricków, ale spróbowałem... było warto... i zrobiłem to! :D
Interesująca aktywność jak na możliwości dużego miasta. Polecam!

EN: Maybe without all those evolutions and tricks, but I tried... it was worthy... and I did it! :D
Interesting activity considering possibilities of a big city. You gotta try!

wtorek, 11 czerwca 2013

Diving in red seaPL: Cóż, może i rekinów nie było. Ale i tak było zajebiście... :D
Podwodny świat jest czymś, czego większość ludzi nigdy nie doświadczy, a życie tam tętni mocniej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Choć nie będę miał okazji zbyt często do jego oglądania, to z pewnością z radością będę do niego wracał już zawsze. Korzystając z każdej okazji.
Wkrótce kolejna aktywność i też związana z wodą. Zanosi się na to, że będzie ich trochę w tym roku. W oczekiwaniu na okazje do jechania w skały...

EN: Well, maybe there was no sharks. But it was fucking great anyway... :D
Underwater world is something, what most of people never experience, and life in there is teeming more, than anywhere else in the world. However I won't have many occasions to watch it often, I will get back to it for sure, with great pleasure, always. Using every chance.
Soon, another activity and also connected to the water. Seems that there are gonna be a few of them this year. Waiting for occasion to go to rocks...

poniedziałek, 13 maja 2013

My movie... :)PL: Tym razem możecie obejrzeć mnie w akcji. Filmik z zawodów. Niestety postępy poczynione i ich czasie nie udało się do końca sprawdzić w skale. Mimo 9 dni wolnego, pogoda nie pozwoliła na zbyt wiele... Szkoda, bo uciekł pierwszy termin wspinaczkowy w tym roku. Zaliczone 2 dni wspinania i 6b.
Teraz czas na drugą w tym roku wyprawę - tym razem nurkową. Od jutra Egipt, na tydzień! :D
Oby przy okazji to był dobry wypoczynek...

EN: This time you can watch me in action. The film is from the competitions. Unfortunately progress got thanks to copetitions couldn't be proved on the rock. Despite 9 days off, the weather didn't allow us for too much...
It's a pity, because I lost first occasion this year for outdoor climbing. Got 2 days of climbing and rout 6b done.
Now, it's time for second expedition in this year - diving this time. Since tomorrow, Egypt, for a week! :D
Good rest expected by the way...

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Almost win


PL: Dawno nic nie pisałem. Ale trudno znaleźć czas na cokolwiek, gdy 17 dni z rzędu tylko pracujesz, śpisz i wspinasz się. :) Druga edycja zawodów przyniosła duże emocje i ciężką walkę o zwycięstwo do samego końca. Zabrakło niewiele, ale drugie miejsce to też wielka sprawa, a postępy w ich czasie warte są każdego wysiłku. A on był nadludzki. Wszyscy podziwiali i gratulowali nam wytrzymałości... Chwała ;)

EN: I haven't wrote anything for long time. But it was difficult to find some time for anything, when for 17 days the only things you're doing is: work, sleep and climb. :) Second edition of competition brought a lot of emotions and hard fight for the win till the end. Something very litlle was missing, but second place is also a 'big deal' and this progress was worthy every effort. However this effort was superhuman. Everyone admired and congratulated us stamina... Glory ;)